Om Jan Sagdahl

Om Jan Sagdahl


Över 20 års erfarenhetMed en bakgrund som L&D-specialist på ett stort internationellt företag har Jan över 20 års erfarenhet och expertkunskap. Jan har gedigen erfarenhet från att skapa det mentala utrymme som individer och grupper behöver för att ta till sig nya arbetssätt och beteenden och prestera goda resultat - med hälsan i behåll och i takt med en organisation och omvärld som hela tiden rör sig. Här finns lång och bred erfarenhet av att, bidra till, att utveckla och stötta ledare, grupper och medarbetare som utbildare, professionell coach, bollplank och samtalspartner.


  • Certified Professional Coactive-Coach (CPCC) av Coaches Training Institute (CTI)
  • Professional Certified Coach (PCC) av Intenational Coaches Federation (ICF)
  • Certifierad DuoCoach
  • NLP Practitioner
  • Certifierad Extended DISC
  • Masterutbildning i Förändringsledarskap
  • IDI-handledare

 

Att komma till insiktNär håren reser sig i nacken och på armarna, då vet jag att något är på väg att hända. Jag ser hur kinder får en lätt rodnad och hur ögonen fokuserar och då vet jag. Det är i det ögonblicket jag har förmånen att få bevittna hur en insikt letar sig in i och uppfyller en annan människa. Det är då jag påminns om att det är dessa ögonblick som driver mig att jobba med människor i utveckling.Humor- min katalysator


Min humor härstammar liksom jag från Göteborg. Det finns en vits med att nämna det eftersom kreativitet, metaforer och lek med ord är mina följeslagare. Att bestämma sig för förändring kräver mod, medan hantverket – att börja bryta vanor och mönster, vara uthållig och disciplinerad – kan innebära att helt nya synsätt måste erövras. Då kan humor vara en förlösande faktor som kan göra det som känns oroligt mer roligt, helt enkelt.Förändring som drivkraft


Under mina många år som coach och utbildare har jag insett att det ofta börjar med att bli medveten. Lusten att förändra något föds av insikten om en oönskad fortsättning på nuläget. Att få vara en stödjande partner i en sådan process, med individer, grupper eller ledare är något av det mest meningsfulla jag kan hålla på med.


Ett utvecklande beteende, vare sig det handlar om medarbetarskap eller ledarskap, eller att hantera vardagens utmaningar - är centralt i mitt sätt att tänka. När människor kör fast i tankemönster som krymper, snarare än utvecklar dem, upplever jag det som ett oerhört slöseri. Att få chans att bidra till att frigöra naturliga resurser hos mina medmänniskor är det jag drivs av och har ett rykte om mig att vara bra på.


Mina tjänster är till för organisationer, människor och grupper i arbetslivet och privat, som vill och behöver frigöra energi, handlingskraft, återerövra mod eller öka kunskap, självinsikt eller självförtroende. Kanske är målet bättre arbetsmiljö, mer effektivt ledar- eller medarbetarskap, samarbete eller balans i liv & arbete eller en mer meningsfylld tillvaro.Kontakt


  Tel: + 46 736 797786

Bokning


Kontakta oss för tidsbokning, offert eller utbildning.


© Copyright JS.Coaching & Training 2018