Utmanande förändringsledning

Utmanande förändringsledning


Är du eller ditt företag i ett läge där något nytt borde hända? Eller kanske måste hända?Kanske döljs visionen av arbetsbördor som är nödvändiga men tids- och energislukande.

När mönster behöver brytas och egen kraft saknas eller går åt till "brandkårsutryckningar", det är då en extern resurs kan vara skillnaden som gör skillnaden.


Vad är det värt för er om era ledare och medarbetare kan återta initiativ och drivkrafter som gör varje arbetsuppgift meningsfull och motiverande och därför görs gärna och effektivt?

Var, om någonstans, läcker energi och motivation ut i periferin i er organisation?

Hur ofta kommer uttryck som "jag har inte haft tid" upp i dialogen?


Här är några typiska frågor för att ta tempen på nuläget:


Vad är allra viktigast för mig just nu?

Hur stor andel av min tid och energi ägnar jag åt det?


Vad kan jag påverka i förändringar som sker just nu?

Hur stor andel av min tid och energi ägnar jag åt det?


Vi hjälper till att rusta ledare och medarbetare i förändringsarbetet så att det påverkbara hamnar i fokus.Kontakt


  Tel: + 46 736 797786

Bokning


Kontakta oss för tidsbokning, offert eller utbildning.


© Copyright JS.Coaching & Training 2018