Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete


Hur bidrar arbetsmiljön till resultaten i er organisation - de kommande 100 åren?En frisk och hållbar arbetsmiljö är genomtänkt och systematisk. Den byggs bland annat av kunskap om risker och förmåga att frigöra rätt resurser för att arbeta förebyggande, men också att ta itu med sådant som äventyrar organisationens energi, utveckling och välmående - över tid. 


Företagskultur är mest av allt resultat av upprepade, önskvärda beteenden i en väl genomtänkt systematik. När den överensstämmer med ledningens beskrivning av företagskulturen - då finns förutsättningar för en hållbar organisation. Framtiden är ett resultat av beteenden idag.

Vad vill er organisation bli ihågkommen för - om hundra år?Kontakt


  Tel: + 46 736 797786

Bokning


Kontakta oss för tidsbokning, offert eller utbildning.


© Copyright JS.Coaching & Training 2018