Chefsstöd

Chefsstöd


Chefsstöd är en viktig del i vår idé om en långtidsfrisk arbetsplats. Vi erbjuder handledning, coaching och konsultation som helt anpassas till individens och organisationens behov. Med enkla och hållbara verktyg utvecklar vi chefer och ledare på alla olika nivåer i er organisation.


Bra ledare frigör resurser hos sin omgivning och ledarens beteenden behöver därför i så stor utsträckning som möjligt vara medvetna hos honom eller henne. Vi utmanar därför ledarens insikt om bland annat egna beteenden och kommunikationsstil, hur hen balanserar affärsnytta och egennytta samt vad det är som stödjer eller hindrar fortsatt inspirerande ledarskap, utveckling och egen hälsa. 


Kontakt


  Tel: + 46 736 797786

Bokning


Kontakta oss för tidsbokning, offert eller utbildning.


© Copyright JS.Coaching & Training 2018